DƯỢC - THỰC PHẨM - MÔI TRƯỜNG

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 18
Hôm nay 18
Hôm qua 32
Trong tuần 195
Trong tháng 1,423
Tổng cộng 77,304

Xây dựng hệ thống ISO 17025, 5S, TCVN 6118-1996; ISO 934-1980, các tiêu chuẩn về phân bón

10-09-2013

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG DẦU MỠ ĐỘNG VẬT - THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT + TCVN 6118:1996 + ISO 934-1980 Các tiêu chuẩn về phân bón, - 5S là gì? - xây dựng hệ thống 5s như thế nào? - Vai trò của 5S trong sản xuất và trong phòng thí nghiệm - Hiệu quả sau khi thực hiện 5S HƯỚNG DẪN - CUNG CẤP TÀI LIỆU ISO 17025 + XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TIÊU CHUẨN

HƯỚNG DẪN - CUNG CẤP TÀI LIỆU ISO 17025
+ XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TIÊU CHUẨN
 
- 5S là gì?
- xây dựng hệ thống 5s như thế nào?
- Vai trò của 5S trong sản xuất và trong phòng thí nghiệm
- Hiệu quả sau khi thực hiện 5S
 
Tiêu chuẩn về phân bón
Liên hệ để có thông tin chi tiết
PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
 1. Nhà ủ phân chuồn – TCVN 3775-83
 2. Phân khoáng – TCVN 4727-89
 3. Phân khoáng – Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt TCVN 4852-89
 4. Phân khoáng – Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt TCVN 4853-89
PHẦN 2: CÁC DẠNG PHÂN BÓN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
 1. Phân lân Canxi-Magie TCVN 1078-99
 2. Ure TCVN 2619-94
 3. Ure – Phương pháp thử TCVN 2620-94
 4. Supe Pho6t1phat đơn TCVn 4440-87
 5. Phân tổng hôp NPK TCVN 5815-94
PHẦN 3: PHÂN TÍCH PHÂN BÓN
 1. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 10TCN 301-97
 2. Phương pháp xác định độ ẩm 10TCN 302-97
 3. Phương pháp xác định Acid tự do 10TCN 303-97
 4. Phương pháp xác định Nito tổng 10TCN 304-97
 5. Phương pháp xác định Biuret 10TCN 305-97
 6. Phương pháp xác định phopho tổng 10TCN 306-97
 7. Phương pháp xác định phopho hữu hiệu 10TCN 307-97
 8. Phương pháp xác định Kali hòa tan 10TCN 308-97
 9. Phương pháp xác định Kali hữu hiệu 10TCN 360-97
 10. Phương pháp xác định Nito hữu hiệu 10TCN 361-97
 11. Phương pháp xác định một số nguyên tố vi lượng 10TCN 362-97
 12. Phương pháp xác định lưu huỳnh 10TCN 363-97
 13. Phương pháp xác định clorua hòa tan 10TCN 364-97
 14. Phương pháp xác định Acid Humic và Acid Fulvic 10TCN 365-97
 15. Phương pháp xác định Cacbon hữu cơ tổng số 10TCN 366-97
PHẦN 4: PHÂN VI SINH VẬT
 1. Phân bón vi sinh cố định nito TCVN 6166-1996
 2. Phân bón vi sinh phân giải hợp chất Photpho khó tan TCVN 6167-1996
 3. Phân bón vi sinh phân giải xenluloza TCVN 6168-1996
PHẦN 5: PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG
 1. 10TCN 449-2001: Nguyên tắc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
 2. 10TCN 450-2001: Phương phác phân hủy mẫu
 3. 10TCN 451-2001: Phương phác xác định Nito tổng
 4. 10TCN 452-2001: Phương phác xác định Nitrat-Nitrit
 5. 10TCN 453-2001: Phương phác xác định Photpho tổng
 6. 10TCN 454-2001: Phương phác xác định Kali-Natri tổng số
 7. 10TCN 455-2001: Phương phác xác định Canxi-Magie tổng số
 8. 10TCN 456-2001: Phương phác xác định lưu huỳnh tổng số
 9. 10TCN 457-2001: Phương phác xác định sắt tổng