DƯỢC - THỰC PHẨM - MÔI TRƯỜNG

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 28
Hôm nay 51
Hôm qua 43
Trong tuần 352
Trong tháng 1,017
Tổng cộng 80,698

QUY TRÌNH KIỂM VI SINH - MÔI TRƯỜNG VI SINH, hóa chất vi sinh, hàng có sẵn, môi trường giá rẽ

10-09-2013

Quy trình kiểm vi sinh: Lấy mẫu --> Kiểm: E.Coli; TPC; Samonella; Cloroforms; Shigella; Vibro; listeria; Staphylococcus; Bacillusl; Nấm Men - Mốc; V khuẩn Acid Lactic; vi khuẩn Sulfite.. và các phương pháp tesh nhanh, chính xác phù hợp cho mọi lĩnh vực

STT CODE TÊN HÀNG HÃNG ĐVT ĐƠN GIÁ
1 7100A Tryptic Soy Agar 500g Neogen - USA EACH         800,000
2 7101A Mueller Hinton Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
3 7102A MacConkey Agar 500g Neogen - USA EACH         930,000
4 7103A Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g Neogen - USA EACH      1,040,000
5 7104A GC Agar 500gm Neogen - USA EACH         820,000
6 7105A Letheen Broth Base 500g Neogen - USA EACH      1,340,000
7 7110A Cooked Meat Medium 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
8 7112A Baird Parker Agar 500g Neogen - USA EACH      2,310,000
9 7113A Bismuth Sulfite Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
10 7115A Brain-Heart Infusion Agar 500g Neogen - USA EACH      1,720,000
11 7116A Brain-Heart Infusion Broth 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
12 7117A Brilliant Green Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
13 7118A Letheen Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
14 7119A Brilliant Green Bile Broth 2% 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
15 7120A Brucella Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,420,000
16 7121A Brucella Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,160,000
17 7122A CLED Agar 500g Neogen - USA EACH      1,370,000
18 7123A Casman Medium Base 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
19 7125A Columbia Blood Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
20 7126A Columbia CNA Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
21 7127A Columbia Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,150,000
22 7129A DNase Test Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
23 7130A Deoxycholate Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
24 7133A Bile Esculin Azide Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
25 7134A Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
26 7137A Fluid Thioglycollate Medium 500g Neogen - USA EACH         820,000
27 7138A Hektoen Enteric Agar 500g Neogen - USA EACH      1,800,000
28 7140A Kligler Iron Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,140,000
29 7141A Lactose Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
30 7142A Lauryl Sulfate Broth 500g Neogen - USA EACH         760,000
31 7143A Mannitol Salt Agar - 500g Neogen - USA EACH         650,000
32 7145A Nutrient Agar 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
33 7146A Nutrient Broth 500g Neogen - USA EACH      1,240,000
34 7147A Phenylethanol Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
35 7148A Phenol Red Broth Base - 500g Neogen - USA EACH         920,000
36 7149A Potato Dextrose Agar 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
37 7150A Sabouraud Dextrose Agar 500g Neogen - USA EACH         760,000
38 7152A Salmonella Shigella Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
39 7153A Schaedler Agar 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
40 7154A Schaedler Broth 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
41 7155A Selenite Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
42 7156A Simmons Citrate Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
43 7157A Standard Methods Agar 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
44 7160A Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g Neogen - USA EACH      1,340,000
45 7161A Todd Hewitt Broth 500g Neogen - USA EACH      1,280,000
46 7162A Triple Sugar Iron Agar 500g Neogen - USA EACH         870,000
47 7163A Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
48 7164A Tryptic Soy Broth 500g Neogen - USA EACH         550,000
49 7165A Violet Red Bile Agar 500g Neogen - USA EACH         940,000
50 7166A XLD Agar 500g Neogen - USA EACH      1,370,000
51 7167A Tryptic Soy Broth, Modified with Acid Digest of Casein 500G Neogen - USA EACH      1,100,000
52 7173A Littman Agar 500g Neogen - USA EACH      1,450,000
53 7176A Agar, Bacteriological 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
54 7181A Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
55 7184A Yeast Extract 500g Neogen - USA EACH         920,000
56 7185A MacConkey Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
57 7186A Deoxycholate Citrate Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
58 7187A Tergitol Agar 500g (TTC 7) Neogen - USA EACH      1,540,000
59 7190A M-Green Yeast and Fungi Broth 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
60 7191A BIGGY Agar 500g Neogen - USA EACH      1,800,000
61 7195A Hemoglobin Powder 500g Neogen - USA EACH         820,000
62 7201A Gelatin Type 1 500G Neogen - USA EACH         600,000
63 7203A Dextrose (Glucose) 500g Neogen - USA EACH         400,000
64 7204A Sabouraud Dextrose Agar, Emmons 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
65 7205A Fungisel Agar 500g Neogen - USA EACH      2,650,000
66 7206A EC Medium 500g Neogen - USA EACH         850,000
67 7207A Vogel and Johnson Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
68 7210A TCBS Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
69 7211A Lysine Iron Agar 500g Neogen - USA EACH      1,520,000
70 7213A LB Agar, Miller - 500g Neogen - USA EACH         870,000
71 7216A Oxbile (Oxgall) - 500g Neogen - USA EACH      2,100,000
72 7218A GN Broth (Hajna) - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
73 7219A TAT Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
74 7221A SIM Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
75 7222A Cetrimide Agar 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
76 7226A Urea Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
77 7228A Beef Extract Powder 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
78 7230A Bile Salts Mixture #3 - 500g Neogen - USA EACH      3,680,000
79 7231A Lactose 500g Neogen - USA EACH         440,000
80 7232A Wilkins-Chalgren Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
81 7233A Wilkins-Chalgren Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
82 7234A Lactobacillus Selective Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,450,000
83 7236A MacConkey Agar w/o Crystal Violet 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
84 7236A MR-VP Broth 500g Neogen - USA EACH         870,000
85 7241A Tetrathionate Broth Base 500g Neogen - USA EACH         660,000
86 7242A Tryptone Glucose Extract Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
87 7244A  Middlebrook 7H11 Agar 500g Neogen - USA EACH      1,150,000
88 7245A Lowenstein-Jensen Medium 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
89 7247A Motility Test Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
90 7249A Bile Esculin Agar 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
91 7257A Yersina Selective Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
92 7262A Brain Heart Infusion Solids 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
93 7265A Dermatophyte Test Medium 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
94 7266A Blood Agar Base No. 2 - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
95 7268A Blood Agar Base , Improved 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
96 7277A Mitis Salivarius Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
97 7278A Tryptose Phosphate Broth 500g Neogen - USA EACH         680,000
98 7279A LB Broth, Miller - 500g Neogen - USA EACH         590,000
99 7281A 2xYT Medium - 500g Neogen - USA EACH         720,000
100 7282A Tryptose Blood Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
101 7283A Selenite Cystine Broth 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
102 7286A Nutrient Agar 1.5% - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
103 7289A LB Agar, Lennox - 500g Neogen - USA EACH         970,000
104 7290A LB Broth, Lennox - 500g Neogen - USA EACH         600,000
105 7296A M Broth 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
106 7299A Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
107 7300A Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 500g Neogen - USA EACH      2,500,000
108 7302A APT Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
109 7306A Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
110 7307A Legionella Agar - 500g Neogen - USA EACH      2,400,000
111 7309A Mycological Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
112 7310A Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
113 7315A Azide Dextrose Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
114 7320A MacConkey Agar w/ Sorbitol - 500g Neogen - USA EACH         900,000
115 7324A Lauryl Tryptose Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
116 7329A Pseudomonas Isolation Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
117 7336A Beta-SSA Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
118 7338A Dextrose Tryptone Broth - 500g Neogen - USA EACH         840,000
119 7340A Dextrose Tryptone Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
120 7341A Malt Extract - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
121 7347A Tryptose Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
122 7349A Tomato Juice Agar 500g Neogen - USA EACH      2,900,000
123 7350A Corn Meal Agar 500g Neogen - USA EACH      2,000,000
124 7351A Tryptone 500g Neogen - USA EACH         780,000
125 7352A Skim Milk 500g Neogen - USA EACH         420,000
126 7359A Violet Red Bile Agar w/MUG 500g Neogen - USA EACH      2,430,000
127 7361A EC Medium w/MUG 500g Neogen - USA EACH      2,430,000
128 7363A YM Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
129 7365A Peptone Water 500g Neogen - USA EACH         800,000
130 7367A Tryptose Broth - 500g Neogen - USA EACH         870,000
131 7357A D/E Neutralizing Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,490,000
132 7358A MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
133 7380A Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g Neogen - USA EACH         760,000
134 7385A Clostridium Difficile Agar 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
135 7389A MIO Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,320,000
136 7390A R2A Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
137 7391A MacConkey Agar, CS 500g Neogen - USA EACH         850,000
138 7392A Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g Neogen - USA EACH         900,000
139 7396A m-FC Broth - 500 g Neogen - USA EACH      1,300,000
140 7397A m FC Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
141 7398A Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH         900,000
142 7405A Selective Strep Agar, Modified #2 500g Neogen - USA EACH      1,490,000
143 7406A Lactobacilli MRS Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
144 7409A UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
148 7419A Mycobiotic Agar 500g Neogen - USA EACH      3,200,000
149 7420A MRSA Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
150 7421A mTEC Agar 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
151 7425A Violet Red Bile Glucose Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
152 7428A Oxford Listeria Agar 500g Neogen - USA EACH      1,670,000
153 7442A Bacillus Cereus Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
154 7443A Campy Selective Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
155 7451A m-TGE Broth 500g Neogen - USA EACH      1,500,000
156 7456A Malt Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
157 7458A Pseudomonas Cepacia Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
158 7465A Lactalbumin Hydrolysate 500g Neogen - USA EACH         980,000
159 7471A Nutrient Gelatin 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
160 7485A PPLO Broth w/o CV 500g Neogen - USA EACH      1,400,000
161 7488A W-L Nutrient Medium - 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
162 7495A Letheen Agar Base, Modified 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
163 7496A Letheen Broth Base, Modifed - 500g Neogen - USA EACH      1,480,000
164 7500A Presence Absence Broth - 500g Neogen - USA EACH         900,000
165 7502A Fraser Broth Base 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
166 7506A EC Medium, Modified 500g Neogen - USA EACH         900,000
167 7510A Universal Preenrichment Broth - 500g Neogen - USA EACH         750,000
168 7511A Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g Neogen - USA EACH      1,550,000
169 7512A Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
170 7517A XLT4 Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
171 7520A HC Agar Base - 500g Neogen - USA EACH         850,000
172 7525A YM Agar 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
173 7526A Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
174 7527A Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 500g Neogen - USA EACH         970,000
175 7531A Fastidious Anaerobe Agar 500g Neogen - USA EACH      1,050,000
176 7532A Potato Infusion Agar 500g Neogen - USA EACH      2,400,000
177 7543A Lactobacilli MRS Agar 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
178 7544A m-Enterococcus Agar 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
179 7558A Agar, Select 500g Neogen - USA EACH      2,000,000
180 7562A D/E Neutralizing Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
181 7574A Universal Beer Agar 500g Neogen - USA EACH      1,530,000
182 7579A Buffered Listeria Enrichment Broth 500g Neogen - USA EACH         800,000
183 7585A Potato Dextrose Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,000,000
184 7586A Charcoal Agar 500g Neogen - USA EACH      2,050,000
185 7587A Orange Serum Agar Base 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
186 7591A DRBC Agar 500g Neogen - USA EACH      1,250,000
187 7592A Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
188 7601A A-1 Medium 500g Neogen - USA EACH      1,100,000
189 7603A EE Broth Mossel 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
190 7610A KF Streptococcus Agar 500g Neogen - USA EACH      1,750,000
191 7617A Sabouraud Dextrose Broth - 500G Neogen - USA EACH         900,000
192 7619A Agar, Technical 500g Neogen - USA EACH      1,430,000
193 7626A Fraser Broth 500g Neogen - USA EACH         930,000
194 7654A Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 500g Neogen - USA EACH         900,000
195 7655A OGYE Agar Base 500g Neogen - USA EACH         900,000
196 7656A Demi-Fraser Broth Base 500g Neogen - USA EACH         880,000
197 7658A Maximum Recovery Diluent 500g ( Salt peptone ) Neogen - USA EACH         700,000
198 7664A Rose Bengal Chloramphenicol Agar 500g Neogen - USA EACH      1,600,000
199 7669A PALCAM Agar 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
200 7670A PALCAM Broth 500g Neogen - USA EACH      1,200,000
201 7675A Buffered Listeria Enrichmant Broth Base 500g Neogen - USA EACH         650,000
202 7680A Peptone S, Ultrafiltered 500g Neogen - USA EACH      1,624,000
203 7688A Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 500 gm Neogen - USA EACH      1,720,000
204 7689A Casein Digest - 500gm Neogen - USA EACH      1,750,000
205 7690A m-HPC Agar-500g Neogen - USA EACH      1,180,000
  7692A Tryptone Bile X-Glucuronide (TBX) Medium - 500g Neogen - USA EACH      7,000,000
206 7693A Tryptose - 500 gm Neogen - USA EACH      1,800,000
207 7694A Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
208 7700A EC Medium, Modified w/Novobiocin - 500 gm Neogen - USA EACH      1,200,000
209 7703A Milk Plate Count Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
210 7704A DC Medium with BCIG 500g Neogen - USA EACH      4,800,000
211 7705A DE Neutralizing Broth with Tween-500g Neogen - USA EACH      1,200,000
212 7707A Yeast Extract Agar 500g Neogen - USA EACH      1,850,000
213 7708A Terrific Broth, Modified - 500g Neogen - USA EACH         900,000
214 7710A Letheen Agar with Tween - 500g Neogen - USA EACH      1,180,000
215 7712A Letheen Broth with Tween, Modified - 500g Neogen - USA EACH      1,700,000
216 7714A Reinforced Clostridal Medium - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
217 7718A Campy Cefex Agar - 500g Neogen - USA EACH      1,900,000
  7720A AcuChrome Listeria Agar Base ( ALOA ) Neogen - USA EACH      2,400,000
218 7723A m-Endo Broth - 500g Neogen - USA EACH      1,900,000
219 7724A m-Endo Agar - 500g Neogen - USA EACH      2,500,000
220 7728A BCYE Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      4,350,000
221 7729A Acutone TSB - 500g Neogen - USA EACH      1,580,000
222 7730A Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth -500gm Neogen - USA EACH      1,150,000
223 7731A TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 500gm Neogen - USA EACH      1,500,000
224 7732A Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 500G Neogen - USA EACH         700,000
225 7733A Acutone Tryptose Phosphate Broth 500G Neogen - USA EACH      1,700,000
226 7734A Columbia Agar 500G Neogen - USA EACH      1,400,000
227 7736A Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 500G Neogen - USA EACH      1,000,000
228 7737A NFL Aseptic Validation Medium 500G Neogen - USA EACH         500,000
229 7738A PPLO Broth w/o CV-MIC 500G Neogen - USA EACH      1,500,000
230 7739A TSB with Ferrous Sulfate 500G Neogen - USA EACH         550,000
231 7740A Tetrathionate Broth Base, Hajna, 500 g Neogen - USA EACH      1,100,000
232 7741A MYP Agar Base 500G Neogen - USA EACH      1,300,000
233 7742A Acutone PPLO Broth w/o CV 500G Neogen - USA EACH      1,750,000
234 7743A TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 500G Neogen - USA EACH      1,500,000
235 9188A Clostridium Perfingens Agar Base - 500g Neogen - USA EACH      1,300,000
236 9189A Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 500g Neogen - USA EACH         800,000
237 9190A Pancreatic Digest of Gelatin - Pep G2 500G Neogen - USA EACH         800,000
238 9191A Pancreatic Digest of Casein - Pep C3 500G Neogen - USA EACH      1,000,000
239 9212A Brilliant Green Agar (ISO) Neogen - USA EACH 2,500,000
240 9213A Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 500G Neogen - USA EACH         800,000
241 9221A Muller Kaufmann Tetrathionate Broth Base - 500gm Neogen - USA EACH 1,800,000
242 9222A Pseudomonas Agar Base - 500gm Neogen - USA EACH      1,200,000
243 9262A Buffered Peptone Water (ISO), pH 7.0 Neogen - USA EACH 1,050,000
           
 
TT HÀNG HÓA HÃNG CODE DVT
1.         Alkaline Peptone Water with 2% Sodium Chloride Sifin - Đức TN1294 500 g
2.         Azide Glucose Broth Sifin - Đức TN1103 500 g
3.         Bacillus Cereus Agar (Base) Sifin - Đức TN1245 500 g
4.         Baird Broth Sifin - Đức TN1193 500 g
5.         Baird-Parker Agar (Base) Sifin - Đức TN1104 500 g
6.         Bile Chrysoidin Glycerol Agar (Base) Sifin - Đức TN1133 500 g
7.          Bile Chrysoidin Glycerol Agar (Base) Sifin - Đức TN1249 5 kg
8.         Bile Chrysoidin Glycerol Medium (Base) with MUG Sifin - Đức TN1237 500 g
9.         Bile Esculin Azide Agar Sifin - Đức TN1276 500 g
10.      Bile Salt Lactose Agar Sifin - Đức TN1134 500 g
11.      Blood Agar (Base) Sifin - Đức TN1106 500 g
12.      Blood Glucose Agar (Base) Sifin - Đức TN1107 500 g
13.      Brain Heart  Infusion Agar Sifin - Đức TN1215 500 g
14.      Brain Heart  Infusion Broth Sifin - Đức TN1216 500 g
15.      Brilliant Green Bile Lactose Broth Sifin - Đức TN1109 500 g
16.      Brilliant Green Bile Lactose Broth with MUG Sifin - Đức TN1213 500 g
17.      Brilliant Green Phenol Red Agar acc. to Edel and Kampelmacher Sifin - Đức TN1110 500 g
18.      Brilliant Green Phenol Red Agar Sifin - Đức TN1111 500 g
19.      Bromothymol Blue Broth (Base) Sifin - Đức TN1113 500 g
20.      Buffered Nitrate Motility Medium Sifin - Đức TN1078 500 g
21.      Buffered Peptone Water Sifin - Đức TN1137 500 g
22.       Buffered Peptone Water Sifin - Đức TN1226 5 kg
23.      Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 acc. to EP/USP/JP Sifin - Đức TN1025 500 g
24.      Casein Soy Bean Digest Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1031 500 g
25.       Casein Soy Bean Digest Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1033 5 kg
26.      Casein Soy Bean Digest Broth acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1263 500 g
27.       Casein Soy Bean Digest Broth acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1255 5 kg
28.      CATC Agar (Base) Sifin - Đức TN1273 500 g
29.      China Blue Lactose Agar Sifin - Đức TN1114 500 g
30.      ChroMedium Candida Sifin - Đức TN1056 500 g
31.      ChroMedium Coliforme Sifin - Đức TN1064 500 g
32.      Cetrimide Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1024 500 g
33.      CLED Agar Sifin - Đức TN1115 500 g
34.      Clostridial Differential Broth Sifin - Đức TN1116 500 g
35.      Colour UTI Agar Sifin - Đức TN1282 100 g
36.      Columbia Agar acc. to harm. EP/USP/JP  Sifin - Đức TN1191 500 g
37.      Columbia Agar Base Sifin - Đức TN1118 500 g
38.      Count Agar, Sugar-free acc. to FIL-IDF Sifin - Đức TN1197 500 g
39.      Dermatophytes Agar, modified Sifin - Đức TN1054 500 g
40.       Dermatophytes Agar, modified Sifin - Đức TN1055 5 kg
41.      Desoxycholate Citrate Agar (DCLS Agar) Modified Sifin - Đức TN1121 500 g
42.       Desoxycholate Citrate Agar (DCLS Agar) Modified Sifin - Đức TN1122 5 kg
43.      DEV Gelatin Agar Sifin - Đức TN1124 500 g
44.      DEV Lactose Peptone Broth Sifin - Đức TN1127 500 g
45.       DEV Lactose Peptone Broth Sifin - Đức TN1228 5 kg
46.      DEV Nutrient Agar Sifin - Đức TN1128 500 g
47.       DEV Nutrient Agar Sifin - Đức TN1248 5 kg
48.      Double Buffered Peptone Water Sifin - Đức TN1243 500 g
49.       Double Buffered Peptone Water Sifin - Đức TN1244 5 kg
50.      ECD Agar with MUG Sifin - Đức TN1235 500 g
51.      Endo Agar Sifin - Đức TN1130 500 g
52.      Enterobacteriacea Enrichment Broth-Mossel acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1236 500 g
53.      Enterococci Selective Agar acc. to Slanetz-Bartley Sifin - Đức TN1132 500 g
54.      Eosin Methylene Blue Lactose Saccharose Agar Sifin - Đức TN1200 500 g
55.      Fraser Broth (Base) Sifin - Đức TN1257 500 g
56.      Fraser Broth Complete Sifin - Đức TN1035 500 g
57.      1/2 Fraser Broth Complete Sifin - Đức TN1034 500 g
58.      Gelatine Lactose Medium Sifin - Đức TN1079 500 g
59.      Glucose Agar Sifin - Đức TN1086 500 g
60.      Glucose Broth Sifin - Đức TN1138 500 g
61.      Glucose Nutrient Broth Sifin - Đức TN1140 500 g
62.      Glucose Yeast Extract Cysteine Agar (Base) acc. to Beerens Sifin - Đức TN1139 500 g
63.      Gonococci Agar (Base) Sifin - Đức TN1142 500 g
64.      GSP Agar (Base) Sifin - Đức TN1271 500 g
65.      HC Agar acc. to Szabo Sifin - Đức TN1223 500 g
66.      HIB Medium (Base) Sifin - Đức TN1145 150 g
67.      Kanamycin Esculin Azide Agar Sifin - Đức TN1217 500 g
68.      Kanamycin Esculin Azide Broth Sifin - Đức TN1218 500 g
69.      King's Agar (Base) acc. to EN 12780 Sifin - Đức TN1287 100 g
70.      Kligler Iron Agar Sifin - Đức TN1146 500 g
71.      Lactose Broth Sifin - Đức TN1151 500 g
72.      Lactose Peptone Broth Sifin - Đức TN1238 500 g
73.      Lactose TTC Agar with Tergitol-7 Sifin - Đức TN1278 500 g
74.      Lauryl Sulfate Broth Sifin - Đức TN1152 500 g
75.      Lauryl Sulfate Tryptose Broth with Tryptophan and MUG Sifin - Đức TN1153 500 g
76.      LB Agar Sifin - Đức TN1048 500 g
77.      LB Broth Sifin - Đức TN1049 500 g
78.      Linden-Grain Medium Sifin - Đức TN1066 25 kg
79.      Lysine Decarboxylase Broth Sifin - Đức TN1154 50 g
80.      Lysine Iron Agar Sifin - Đức TN1155 500 g
81.      MacConkey Agar Sifin - Đức TN1156 500 g
82.      MacConkey Agar No. 2 Sifin - Đức TN1169 500 g
83.      MacConkey Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1075 500 g
84.       MacConkey Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1074 5 kg
85.      MacConkey Broth acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1027 500 g
86.      Magnesium Chloride Malachite Green Broth acc. to Rappaport-Vassiliadis Sifin - Đức TN1157 500 g
87.      Malachite-green Broth Sifin - Đức TN1158 500 g
88.      Malonate Phenylalanine Broth Sifin - Đức TN1159 50 g
89.      Malt Extract Agar Sifin - Đức TN1267 500 g
90.      Malt Extract Broth with Peptone Sifin - Đức TN1240 500 g
91.      Mannitol Salt Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1166 500 g
92.      m-CP Agar (Base) Sifin - Đức TN1288 500 g
93.      Methyl-red Voges Proskauer Broth Sifin - Đức TN1161 150 g
94.      Minca Agar, modified Sifin - Đức TN1040 500 g
95.      Modified Scholten's Broth Sifin - Đức TN1071 500 g
96.      Modified Soybean Casein Digest Broth Sifin - Đức TN1041 500 g
97.      MRS Agar (Base) Sifin - Đức TN1201 500 g
98.      MRS Agar (Base) with pH 5.7 Sifin - Đức TN1068 500 g
99.      MRS Broth (Base) Sifin - Đức TN1205 500 g
100.              MSRV Medium Base Sifin - Đức TN1272 500 g
101.              Mueller Hinton Agar Sifin - Đức TN1162 500 g
102.               Mueller Hinton Agar Sifin - Đức TN1250 5 kg
103.              Mueller Hinton Broth Sifin - Đức TN1163 500 g
104.              MYP Agar Base Sifin - Đức TN1291 500 g
105.              Nutrient Agar I Sifin - Đức TN1164 500 g
106.               Nutrient Agar I Sifin - Đức TN1165 5 kg
107.              Nutrient Agar III Sifin - Đức TN1168 500 g
108.              Nutrient Agar acc. to the German drinking water regulation and Food and Feed Code Sifin - Đức TN1176 500 g
109.              Nutrient Broth Sifin - Đức TN1171 500 g
110.               Nutrient Broth Sifin - Đức TN1251 5 kg
111.              Nutrient Broth I Sifin - Đức TN1172 500 g
112.              Nutrient Broth II Sifin - Đức TN1174 500 g
113.              Orange Serum Agar Sifin - Đức TN1207 500 g
114.              Orange Serum Broth Sifin - Đức TN1269 500 g
115.              Ornithin Decarboxylase Broth Sifin - Đức TN1202 50 g
116.              Oxford Agar (Base) Sifin - Đức TN1208 500 g
117.              Palcam Agar (Base) Sifin - Đức TN1209 500 g
118.              Peptone Saline Diluent Sifin - Đức TN1147 500 g
119.              Plate Count Agar Sifin - Đức TN1189 500 g
120.              Plate Count Agar with Skimmed Milk Sifin - Đức TN1190 500 g
121.              Potato Dextrose Agar Medium acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1150 500 g
122.              Pseudomonas Agar (Base) Sifin - Đức TN1286 500 g
123.              R2A Agar acc. to EP Sifin - Đức TN1297 500 g
124.              Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1262 500 g
125.              Reinforced Medium for Clostridia acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1167 500 g
126.              Rice Extract Agar Sifin - Đức TN1039 500 g
127.              Sabouraud 2%Glucose Agar Sifin - Đức TN1178 500 g
128.               Sabouraud 2%Glucose Agar Sifin - Đức TN1252 5 kg
129.              Sabouraud 2%Glucose Chloramphenicol Agar Sifin - Đức TN1016 500 g
130.              Sabouraud Dextrose Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1264 500 g
131.              Sabouraud Dextrose Broth acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1047 500 g
132.              Sabouraud Glucose Medium with Chloramphenicol Sifin - Đức TN1015 500 g
133.              Schaedler Agar (Base) Sifin - Đức TN1181 500 g
134.              Schaedler Broth Sifin - Đức TN1203 500 g
135.              Selenite Broth Sifin - Đức TN1225 500 g
136.              Selenite Cystine Bouillon Sifin - Đức TN1183 500 g
137.              Simmons Citrate Agar Sifin - Đức TN1184 150 g
138.              Sorbitol MacConkey Agar Sifin - Đức TN1220 500 g
139.              SS Agar Sifin - Đức TN1221 500 g
140.              Synthetic Nutrient Deficient Agar Sifin - Đức TN1017 500 g
141.              TBX Chromogen Agar Sifin - Đức TN1192 100 g
142.                Sifin - Đức TN1259 500 g
143.              Tetrathionate Broth (Base) acc. to Muller-Kauffmann Sifin - Đức TN1187 500 g
144.              Thioglycolate Medium acc. to EP/USP Sifin - Đức TN1188 500 g
145.                Sifin - Đức TN1253 5 kg
146.              Thioglycolate Medium Modified Sifin - Đức TN1256 500 g
147.                Sifin - Đức TN1270 5 kg
148.              Thioglycollate Medium without Indicator Sifin - Đức TN1023 500 g
149.              Triple Sugar Iron Agar (TSI) Sifin - Đức TN1129 500 g
150.              Tryptic Soy (CASO) Broth Irradiated Sifin - Đức TN1083 500 g
151.                Sifin - Đức TN1081 5 kg
152.              Tryptone Bile Agar Sifin - Đức TN1260 500 g
153.              Tryptone Soy Yeast Extract Agar Sifin - Đức TN1036 500 g
154.              Tryptophane Pepton Water Sifin - Đức TN1258 100 g
155.              TSC Agar (Base) Sifin - Đức TN1241 500 g
156.              Urea Agar (Base) acc. to Christensen Sifin - Đức TN1143 250 g
157.              Vegetable Soya Broth (for Cold Filtration) Sifin - Đức TN1018 500 g
158.                Sifin - Đức TN1019 5 kg
159.              Violet Red Bile Glucose Agar Sifin - Đức TN1148 500 g
160.              Violet Red Bile Glucose Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1042 500 g
161.              Violet Red Bile Lactose Agar Sifin - Đức TN 1149 500 g
162.              Violet Red Bile Lactose Agar with MUG Sifin - Đức TN1265 500 g
163.              Water-blue Metachrome-yellow Lactose Agar acc. to Gassner, Modified Sifin - Đức TN1194 500 g
164.                Sifin - Đức TN1195 5 kg
165.              Wort Agar (Base) Sifin - Đức TN1210 500 g
166.              Wort Broth (Base) Sifin - Đức TN1211 500 g
167.              XLD Agar acc. to harm. EP/USP/JP Sifin - Đức TN1170 500 g
168.              XLD Agar acc. to ISO 6579 Sifin - Đức TN1196 500 g
169.              Yeast Extract Agar Sifin - Đức TN1290 500 g
170.              Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar Sifin - Đức TN1144 500 g
171.              Yersinia Agar (Base) acc. to Schiemann Sifin - Đức TN1229 500 g
172.              Culture Media Supplements Sifin - Đức    
173.              Bacillus Cereus Selective Supplement Sifin - Đức TN1315 12 x 1 vial
174.              Campylobacter Growth Supplement Sifin - Đức TN1304 100 g
175.              Campylobacter Selective Supplement Sifin - Đức TN1302 12 x 1 vial
176.              Egg Yolk Emulsion Sifin - Đức TN1316 4 x 25 ml
177.              Egg Yolk Potassium Tellurite Emulsion Sifin - Đức TN1310 4 x 25 ml
178.              FerriOx Sifin - Đức TN1336 12 x 1 ml
179.              Fraser Selective Supplement (for 6 x 0.5 l) Sifin - Đức TN1318 6 x 2 vials
180.              1/2 Fraser Selective Supplement (for 6 x 2.25 l) Sifin - Đức TN1319 6 x 2 vials
181.              Gonococci Growth Supplement Sifin - Đức TN1307 12 x 1 vial
182.              Gonococci Selective Supplement Sifin - Đức TN1306 12 x 1 vial
183.              m-CP Selective Supplement Sifin - Đức TN1330 4 x 3 vials
184.              Minca Supplement Sifin - Đức TN1334 12 x 1 vial
185.              Novobiocin Selective Supplement Sifin - Đức TN1324 12 x 1 vial
186.              Oxford Selective Supplement with Cycloheximide Sifin - Đức TN1311 12 x 1 vial
187.              Palcam Selective Supplement Sifin - Đức TN1312 12 x 1 vial
188.              Pseudomonas CN Selective Supplement Sifin - Đức TN1323 12 x 1 vial
189.              TSC Selective Supplement Sifin - Đức TN1333 12 x 1 vial
190.              Yersinia Selective Supplement Sifin - Đức TN1301 12 x 1 vial
191.              Culture media base materials Sifin - Đức    
192.              Agar for microbiological purpose Sifin - Đức TN1400 500 g
193.              Casein Peptone, pancreatic digested Sifin - Đức TN1403 500 g
194.              Casein Peptone, pancreatic digested Sifin - Đức TN1407 5 kg
195.              Glucose for microbiological purpose Sifin - Đức TN1423 500 g
196.              Lactose for microbiology Sifin - Đức TN1418 500 g
197.              Meat Extract Sifin - Đức TN1410 500 g
198.              Meat Peptone, pancreatic digested Sifin - Đức TN1405 500 g
199.              Sodium chloride for microbiological purpose Sifin - Đức TN1417 1 kg
200.              Soy Bean Peptone, papainic digested Sifin - Đức TN1419 500 g
201.              Yeast extract for microbiological use Sifin - Đức TN1404 500 g
202.              Culture Media Additives Sifin - Đức    
203.              Glycerin, water-free Sifin - Đức TN1424 100 ml
204.              Tween 80 Sifin - Đức TN1422 100 ml
205.              Urea Solution, 40% Sifin - Đức TN1308 12 x 1 vial
206.              Detection Reagents Sifin - Đức    
207.              Oxidase Reagent Sifin - Đức TN1517 12 x 1 vial
QUY TRÌNH XỬ LÝ MẪU – ISO 6887-1:15/02/1999
 
TỔNG VI KHUẨN HIẾU KHÍ – ISO 4833: 01/02/2003
 
COLIFORMS
+ ISO 4831: 15/08/2006 – KỸ THUẬT MPN
+ ISO 4832: 15/02/2006 – KỸ THUẬT ĐỔ ĐĨA
ESCHERICHIA COLI – ISO 7251: 01/02/2005
 
E.COLI DƯƠNG TÍNH 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLYL-BETA-D-GLUCURONICDE
+ ISO 16649-1: 15/04/2001
+ ISO 16649-2: 15/04/2001
+ ISO 16649-3: 15/04/2001
KIỂM NHANH E.COLI – PHƯƠNG PHÁP TẠO MÀU 4-METHYLUMBELLIFRYL-BETA-D-GLUCURONIDE

LISTERIA MONOCYTOGENES
+ ISO 11290-1: 15/12/1996 – BỔ SUNG 1: 2004
+ ISO 11290-2:1998 – BỔ SUNG 1: 2004
KIỂM NHANH COLIFORMS VÀ E.COLI TRONG 24h
6-CHLORO-3-INDOXYL-BETA-D-GALACTOSEPYRANOSIDE, 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOXYL-BETA-D-GLUCURONIDE

LISTERIA MONOCYTOGENES – ISO 11290-1:15/12/1996

ENTEROBACTERIACEAE
+ ISO 21528-1: 15/08/2004 – KỸ THUẬT MPN
+ ISO 21528-2: 15/08/2004 – KỸ THUẬT ĐỔ ĐĨA

SAMONELLA spp – ISO 6579: 15/07/2002

SHIGELLA spp – ISO 21567: 01/11/2004
 
STAPHYLOCOCCUS
+ ISO 6888-1:1999
+ ISO 6888-3: 15/01/2004

PSEUDOMONASS spp – ISO 13720: 15/12/1995

BACILLUS CEREUS
+ ISO 7932: 15/06/2004 – KỸ THUẬT ĐẾM
+ ISO 21871: 15/01/2006 – KỸ THUẬT MPN

NẤM MEN – MỐC – ISO 21527-1: 01/07/2008

VIBRIO – ISO/TS 21872-1: 15/04/2007

CAMPYLOBACTER spp – ISO 10272-1: 15/01/2006

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – ISO 7937: 15/08/2004

PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM VI KHUẨN KHỬ SULFITE – ISO 15213: 01/05/2003

VI KHUẨN SINH ACID LACTIC – ISO 15214: 01/08/1998

ENTEROBACTER SAKAZAKILL – Phân tích trong sữa và các sản phẩm từ sữa
+ ISO/TS 22964:2006

Ngoài ra còn các test thử sinh hóa khác nhau