DƯỢC - THỰC PHẨM - MÔI TRƯỜNG

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 4
Hôm nay 4
Hôm qua 32
Trong tuần 181
Trong tháng 1,409
Tổng cộng 77,290


1. QUY TRÌNH PHA LOÃNG MẪU
QUY TRÌNH PHA LOÃNG MẪU   Code MERCK NEOGEN
Saline peptone water SPW (Maximum reocevery Diluent)   1.125.350.500  
Buffer peptone water   1.072.280.500  
2. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM TPC - TỔNG VI SINH HIẾU KHÍ
TRONG THỰC PHẨM - ISO 4833:2003   Code MERCK NEOGEN
Saline peptone water SPW (Maximum reocevery Diluent)   1.125.350.500  
Plate Count Agar (PCA)   1.054.630.500  
       
TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ISO 6222: 1999      
Saline peptone water SPW (Maximum reocevery Diluent)   1.125.350.500  
Yeast extract agar – YEA   1.131.160.500  
3. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM COLIFORM 
TRONG THỰC PHẨM ISO " PHƯƠNG PHÁP ĐỖ ĐĨA": ISO 4832:2006 NEOGEN
Saline peptone water (Maximum reocevery medium) SPW 1.125.350.500  
Violet Red Bile Agar VRB 1.014.060.500  
Brillant-green 2 %-Bile Broth (Brila broth) BGBL 1.054.540.500  
       
COLIFORM PHƯƠNG PHÁP NHIỀU ỐNG "KỸ THUẬT MPN" : ISO 4831 - 2006
Saline peptone water (Maximum reocevery medium) SPW 1.125.350.500  
Lauryl Sulfate Broth LSB (LST) 1.102.660.500  
Brillant-green 2 %-Bile Broth (Brila broth) BGBL 1.054.540.500  
       
TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ISO 9308-1: 2000 / TCVN 6187:2009  
Lactose TTC agar TTC 7 1,07680,0500  
Tryptone Soya agar – TSA TSA 1,05458,0500  
Thuốc thử Kovacs’   1,09293,0100  
Tryptone water   1,10859,0500  
COLIFORM CHỊU NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC  NEOGEN
ISO 9309-1990 / TCVN 6187-2006 "PP Đếm Khuẩn lạc MPN"
Pha loãng mẫu theo ISO 8199      
Lactose Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.076.610.500  
MacConkey Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.053.960.500  
Lauryl Tryptone Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.106.870.500  
KQ âm tính --> Ủ 48h --> Sinh Khí ( KQ Dương tính cho qua)  
EC medium (EC Broth) --> 24h--> Sinh Khí   1.107.650.500  
Tryptone water --> 24h   1.108.590.500  
Kiểm tra sinh hóa  
    + Sinh Khí      
 + Bactident Oxidase (+)   1.113.500.001  


4. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM E.COLI (ESCHERICHIA COLI)
ESCHERICHIA COLI TRONG THỰC PHẨM ISO 7251:2005 " KỸ THUẬT MPN" NEOGEN
Pha loãng ISO 6887      
Saline peptone water (maximum recovery diluent) SPW 1.125.350.500  
Lauryl Sulfate broth --> 24-48h --> Sinh hơi LSB(LST) 1.102.660.500  
EC Broth --> 24-48h --> Sinh hơi EC 1.107.650.500  
Peptone water (Tryptone water)--> 48h   1.108.590.500  
Kiểm tra Indole      
 + Kovac's indole (+)   1.092.930.100  
 + Bactident indole (+)   1.113.500.001  
KIỂM NHANH 24H - ESCHERICHIA COLI TRONG THỰC PHẨM  NEOGEN
ISO 16649:2001 " ĐẾM KHUẨN LẠC"
Pha loãng theo ISO 6887      
Saline peptone water (Maximum reocevery medium) SPW 1.125.350.500  
Tryptone bile X-glucuronide agar --> 21H TBX 1.161.220.500  
Đếm trực tiếp trên đĩa      
E.COLI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ISO 9309-2000 / TCVN 6187-2009 NEOGEN
Pha loãng theo ISO 8199 và ISO 6887      
Tryptic Soy Agar --> 4-5h TSA 1.054.580.500  
Chromocult TBX --> 19-20h TBX 1.161.220.500  
Kiểm tra sinh hóa      
 + Kovac's indole (+)   1.092.930.100  
 + Bactident indole(+)   1.113.500.001  
E.COLI CHỊU NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC  NEOGEN
ISO 9309-1990 / TCVN 6187-2006 "PP Đếm Khuẩn lạc MPN"
Pha loãng mẫu theo ISO 8199      
Lactose Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.076.610.500  
MacConkey Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.053.960.500  
Lauryl Tryptone Broth "Chọn 1 trong 3"--> Ủ 21h   1.106.870.500  
KQ âm tính --> Ủ 48h --> Sinh Khí ( KQ Dương tính cho qua)  
EC medium (EC Broth) --> 24h--> Sinh Khí   1.107.650.500  
Tryptone water --> 24h   1.108.590.500  
Kiểm tra sinh hóa  
    + Sinh Khí      
 + Bactident Indole (+)   1.113.500.001  
 + Kovac's Indole (+)   1,09293,0500  
PHÂN BIỆT E.COLI VÀ COLIFORM CHỊU NHIỆT Neogen
 TRONG THỰC PHẨM : NMKL 125-2005
Saline peptone water (Maximum reocevery medium) SPW 1.125.350.500  
Tryptone soya agar --> 1-2h TSA 1,05458,0500  
Violet Red Bile Agar --> 24h VRB 1.014.060.500  
1: KHẲNG ĐỊNH COLIFORM      
EC broth --> 24h --> Sinh Khí EC 1.107.650.500  
TH2: KHẲNG ĐỊNH E.COLI      
EC Broth --> 24h -->Dương tính      
Tryptone broth --> 24h   1.105.890.500  
 + Aceton, Chloroform 2-3 giọt      
+ Thuốc thử Kovac's indole (+)      
 
5. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM SHIGELLA spp
SHIGELLA spp TRONG THỰC PHẨM ISO 21567:2004 NEOGEN
Shigella Broth + Novobiocin --> 18h " Chọn 1 trong 2"   M1326  
GN Enrichment Broth acc. to HAJNA --> 18h " Chọn 1 trong 2" 1.107.560.500  
Thêm 0,5 µg/ml of novobiocin      
Cấy trên 3 môi trường cùng thời điểm --> 22h      
+ MacConkey MC 1.054.650.500  
 + XLD Agar XLD 1.052.870.500  
 + hektoen Enteric Agar HE 1.116.810.500  
Nutrient agar --> 24h " Chọn 1 trong 2" NA 105.450.500  
Trypic Soy Agar --> 18h " Chọn 1 trong 2" TSA    
Kiểm tra sinh hóa       
Triple Sugar Iron Agar (-): Glucose; H2S (-) TSI 1.039.150.500  
L-Lysine decarboxylase (-)   1.057.000.100  
Ure (-)      
Indole (-)      
 + Tryptone (peptone from casein)      
 + Kovac's indole      


6. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM SALMONELLA
SALMONELLA spp TRONG THỰC PHẨM ISO 6579:2002 NEOGEN
Buffered Peptone Water -->18h BPW 1.072.280.500  
Rappaport-VASSILIADIS Broth --> 24h " Chọn 1 trong 2" RVs 1.077.000.500  
Muller Kaufmann Tetrathionate-novobiocin --> 24h " Chọn 1 trong 2" MKTTn 1.058.780.500  
Hektoen enteric agar --> 24h " Chọn 1 trong 3": Có màu XANH      
Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose --> Chọn 1 trong 3": Có màu XANH      
Xylose Lysine Deoxycholate Agar --> 24h " Chọn 1 trong 3": Có Màu Đỏ XLD 1.052.870.500  
Nutrient agar --> 24h " Chọn 1 trong 2"   1.054.500.500  
Trypic Soy Agar --> 18h " Chọn 1 trong 2" TSA    
Kiểm tra sinh hóa --> 24h      
Triple Sugar Iron Agar (+): Glucose--> 95%; H2S (+)--> 92% TSI 1.039.150.500  
L-Lysine decarboxylase (+) -->97% LDC 1.057.000.100  
Ure (-) --> 99%      
Indole (-) --> 99%       
 + Tryptone (peptone from casein)      
 + Kovac's indole      
Thử nghiệm thêm kháng huyết thanh khi cần thiết      
 Kháng huyết thanh Salmonella O đa giá   Pasteur  
 Kháng huyết thanh Salmonela H đa giá   Pasteur  
 Kháng huyết thanh Sallmonella Vi   Pasteur  


7. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM ENTEROBACTERIACEAE
ENTEROBACTERIACEAE TRONG THỰC PHẨM THEO NMKL 144: 2005 NEOGEN
Saline peptone water (Maximum reocevery Diluent) SPW 1.12535.0500  
Violet Red Bile Dextrose Agar = VRBG VRBD 1.10275.0500  
Tryptone soya Agar TSA 1.054.580.500  
Oxidase regent   1.13300.0001  


8. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM STAPHYLOCOCCUS
STAPHYLOCOCCUS TRONG THỰC PHẨM ISO 6888:1999 NEOGEN
Mẫu --> pha loãng theo ISO 6887 "Saline Peptone water" SPW 1.12535.0500  
Baird Parker --> 24h BP 1,05406,0500  
BHI --> 24h BHI 1104930500  
Test sinh hóa = Rabbit plasma   1133060001  
 + Coagulase (+)      
       
STAPHYLOCOCCUS TRONG THỰC PHẨM ISO 6888:2004 NEOGEN
Mẫu --> pha loãng theo ISO 6887 "Saline Peptone water"  SPW 1.12535.0500  
Giolitti and Cantoni broth --> 24h   1.106.750.500  
Baird parker --> 24h  BP 1054060500  
BHI --> 24h  BHI 1104930500  
Test sinh hóa = Rabbit plasma   1133060001  
 + Coagulase (+)      
9. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM NẤM MEN - NẤM MỐC
PP ĐẾM NẤM MEN - NẤM MỐC ISO 21527:2008   NEOGEN
(MẪU CÓ HOẠT TÍNH NƯỚC > 0.95)  
Saline peptone water SPW (Maximum reocevery Diluent)   1.12535.0500  
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC)   1.00466.0500  
Dichloran Glycerol Agar (DG18)   1.00465.0500  

10. DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM  LISTERIA MONOCYTOGENES 
LISTERIA MONOCYTOGENES THEO ISO 11290:1996
1. PP ĐỊNH DANH (ISO 11290:1996) - 2, PP ĐẾM KHUẨN LẠC (ISO 11290:1998)   Neogen
Fraser listeria Selective Erichment Borth (Base)   1.10398.0500  
Fraser listeria Selective Supplement   1.00093.0010  
Fraser listeria Ammonium Iron(III) Supplement   1.00092.0010  
Chọn 1 trong 3: ALOA --> 24 - 48h   1.00427.0500  
Chọn 1 trong 3: Oxford --> 24 - 48h   1.07004.0500  
Chọn 1 trong 3: Palcam --> 24 - 48h   1.11755.0500  
TSYEA --> 21h   1.00454.0500  
Kiểm tra sinh hóa      


7100A - Tryptic Soy Agar 500g 7329A - Pseudomonas Isolation Agar - 500g
7100B - Tryptic Soy Agar 2kg 7329B - Pseudomonas Isolation Agar - 2kg
7100C - Tryptic Soy Agar 10kg 7329C - Pseudomonas Isolation Agar - 10kg
7101A - Mueller Hinton Agar 500g 7336A - Beta-SSA Agar 500g
7101B - Mueller Hinton Agar 2kg 7336B - Beta-SSA Agar 2kg
7101C - Mueller Hinton Agar 10kg 7336C - Beta-SSA Agar 10kg
7102A - MacConkey Agar 500g 7338A - Dextrose Tryptone Broth - 500g
7102B - MacConkey Agar 2kg 7338B - Dextrose Tryptone Broth - 2kg
7102C - MacConkey Agar10kg 7338C - Dextrose Tryptone Broth - 10kg
7103A - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g 7340A - Dextrose Tryptone Agar 500g
7103B - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 2kg 7340B - Dextrose Tryptone Agar 2kg
7103C - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 10kg 7340C - Dextrose Tryptone Agar 10kg
7104A - GC Agar 500gm 7341A - Malt Extract - 500g
7104B - GC Agar 2kg 7341B - Malt Extract - 2kg
7104C - GC Agar 10kg 7341C - Malt Extract - 10kg
7105A - Letheen Broth Base 500g 7347A - Tryptose Agar - 500g
7105B - Letheen Broth Base 2kg 7347B - Tryptose Agar - 2kg
7105C - Letheen Broth Base 10 Kg 7347C - Tryptose Agar - 10kg
7110A - Cooked Meat Medium 500g 7349A - Tomato Juice Agar 500g
7110B - Cooked Meat Medium 2kg 7349B - Tomato Juice Agar 2kg
7110C - Cooked Meat Medium 10kg 7349C - Tomato Juice Agar 10kg
7112A - Baird Parker Agar 500g 7350A - Corn Meal Agar 500g
7112B - Baird Parker Agar 2kg 7350B - Corn Meal Agar 2kg
7112C - Baird Parker Agar 10kg 7350C - Corn Meal Agar 10kg
7113A - Bismuth Sulfite Agar 500g 7351A - Tryptone 500g
7113B - Bismuth Sulfite Agar 2kg 7351B - Tryptone 2kg
7113C - Bismuth Sulfite Agar 10kg 7351C - Tryptone 10kg
7115A - Brain-Heart Infusion Agar 500g 7352A - Skim Milk 500g
7115B - Brain-Heart Infusion Agar 2kg 7352B - Skim Milk 2kg
7115C - Brain-Heart Infusion Agar 10kg 7352C - Skim Milk 10kg
7116A - Brain-Heart Infusion Broth 500g 7359A - Violet Red Bile Agar w/MUG 500g
7116B - Brain-Heart Infusion Broth 2kg 7359B - Violet Red Bile Agar W/MUG 2kg
7116C - Brain-Heart Infusion Broth 10kg 7359C - Violet Red Bile Agar w/MUG 10kg
7117A - Brilliant Green Agar 500g 7361A - EC Medium w/MUG 500g
7117B - Brilliant Green Agar 2kg 7361B - EC Medium w/MUG 2kg
7117C - Brilliant Green Agar 10kg 7361C - EC Medium w/MUG 10kg
7118A - Letheen Agar Base 500g 7363A - YM Broth - 500g
7118B - Letheen Agar Base 2kg 7363B - YM Broth - 2kg
7118C - Letheen Agar Base 10kg 7363C - YM Broth - 10kg
7119A - Brilliant Green Bile Broth 2% 500g 7365A - Peptone Water 500g
7119B - Brilliant Green Bile Broth 2% 2kg 7365B - Peptone Water 2kg
7119C - Brilliant Green Bile Broth 2% 10kg 7365C - Peptone Water 10kg
7120A - Brucella Agar - 500g 7367A - Tryptose Broth - 500g
7120B - Brucella Agar - 2kg 7367B - Tryptose Broth - 2kg
7120C - Brucella Agar - 10kg 7367C - Tryptose Broth - 10kg
7121A - Brucella Broth - 500g 7375A - D/E Neutralizing Agar - 500g
7121B - Brucella Broth - 2kg 7375B - D/E Neutralizing Agar - 2kg
7121C - Brucella Broth - 10kg 7375C - D/E Neutralizing Agar - 10kg
7122A - CLED Agar 500g 7378A - MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g
7122B - CLED Agar 2kg 7378B - MacConkey Agar w/o CV & Salt 2kg
7122C - CLED Agar 10kg 7378C - MacConkey Agar w/o CV & Salt 10kg
7123A - Casman Medium Base 500g 7380A - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g
7123B - Casman Medium Base 2kg 7380B - Phosphate buffer, pH 7.2 - 2kg
7123C - Casman Medium Base 10kg 7380C - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 10kg
7125A - Columbia Blood Agar Base - 500g 7385A - Clostridium Difficile Agar 500g
7125B - Columbia Blood Agar Base - 2kg 7385B - Clostridium Difficile Agar 2kg
7125C - Columbia Blood Agar Base - 10kg 7385C - Clostridium Difficile Agar 10kg
7126A - Columbia CNA Agar 500g 7389A - MIO Medium - 500g
7126B - Columbia CNA Agar 2kg 7389B - MIO Medium - 2kg
7126C - Columbia CNA Agar 10kg 7389C - MIO Medium - 10kg
7127A - Columbia Broth - 500g 7390A - R2A Agar - 500g
7127B - Columbia Broth - 2kg 7390B - R2A Agar - 2kg
7127C - Columbia Broth - 10kg 7390C - R2A Agar - 10kg
7129A - DNase Test Agar 500g 7391A - MacConkey Agar, CS 500g
7129B - DNase Test Agar 2kg 7391B - MacConkey Agar, CS 2kg
7129C - DNase Test Agar 10kg 7391C - MacConkey Agar, CS 10kg
7130A - Deoxycholate Agar - 500g 7392A - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g
7130B - Deoxycholate Agar - 2Kg 7392B - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 2Kg
7130C - Deoxycholate Agar - 10Kg 7392C - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 10kg
7133A - Bile Esculin Azide Agar - 500g 7396A - m-FC Broth - 500 g
7133B - Bile Esculin Azide Agar - 2kg 7396B - m-FC Broth - 2kg
7133C - Bile Esculin Azide Agar - 10 kg 7396C - m-FC Broth - 10kg
7134A - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g 7397A - m FC Agar - 500g
7134B - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 2kg 7397B - m FC Agar - 2kg
7134C - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 10kg 7397C - m FC Agar - 10kg
7137A - Fluid Thioglycollate Medium 500g 7398A - Listeria Enrichment Broth 500g
7137B - Fluid Thioglycollate Medium 2kg 7398B - Listeria Enrichment Broth 2kg
7137C - Fluid Thioglycollate Medium 10kg 7398C - Listeria Enrichment Broth 10kg
7138A - Hektoen Enteric Agar 500g 7405A - Selective Strep Agar, Modified #2 500g
7138B - Hektoen Enteric Agar 2kg 7405B - Selective Strep Agar, Modified #2 2kg
7138C - Hektoen Enteric Agar 10kg 7405C - Selective Strep Agar, Modified #2 10kg
7140A - Kligler Iron Agar - 500g 7406A - Lactobacilli MRS Broth - 500g
7140B - Kligler Iron Agar - 2kg 7406B - Lactobacilli MRS Broth - 2kg
7140C - Kligler Iron Agar - 10kg 7406C - Lactobacilli MRS Broth - 10kg
7141A - Lactose Broth 500g 7409A - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g
7141B - Lactose Broth 2kg 7409B - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 2kg
7141C - Lactose Broth 10kg 7409C - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 10kg
7142A - Lauryl Sulfate Broth 500g 7418A - Buffered Peptone Water 500g
7142B - Lauryl Sulfate Broth 2kg 7418B - Buffered Peptone Water 2kg
7142C - Lauryl Sulfate Broth 10kg 7418C - Buffered Peptone Water 10kg
7143A - Mannitol Salt Agar - 500g 7419A - Mycobiotic Agar 500g
7143B - Mannitol Salt Agar - 2kg 7419B - Mycobiotic Agar 2kg
7143C - Mannitol Salt Agar - 10kg 7419C - Mycobiotic Agar 10kg
7145A - Nutrient Agar 500g 7420A - MRSA Agar Base - 500g
7145B - Nutrient Agar 2kg 7420B - MRSA Agar Base - 2kg
7145C - Nutrient Agar 10kg 7420C - MRSA Agar Base - 10kg
7146A - Nutrient Broth 500g 7421A - mTEC Agar 500g
7146B - Nutrient Broth 2kg 7421B - mTEC Agar 2kg
7146C - Nutrient Broth 10kg 7421C - mTEC Agar 10kg
7147A - Phenylethanol Agar - 500g 7425A - Violet Red Bile Glucose Agar 500g
7147B - Phenylethanol Agar - 2kg 7425B - Violet Red Bile Glucose Agar 2kg
7147C - Phenylethanol Agar - 10kg 7425C - Violet Red Bile Glucose Agar 10kg
7148A - Phenol Red Broth Base - 500g 7428A - Oxford Listeria Agar 500g
7148B - Phenol Red Broth Base - 2kg 7428B - Oxford Listeria Agar 2kg
7148C - Phenol Red Broth Base - 10kg 7428C - Oxford Listeria Agar 10kg
7149A - Potato Dextrose Agar 500g 7442A - Bacillus Cereus Agar Base - 500g
7149B - Potato Dextrose Agar 2kg 7442B - Bacillus Cereus Agar Base - 2kg
7149C - Potato Dextrose Agar 10kg 7442C - Bacillus Cereus Agar Base - 10kg
7150A - Sabouraud Dextrose Agar 500g 7443A - Campy Selective Agar Base - 500g
7150B - Sabouraud Dextrose Agar 2kg 7443B - Campy Selective Agar Base - 2kg
7150C - Sabouraud Dextrose Agar 10kg 7443C - Campy Slective Agar Base - 10kg
7152A - Salmonella Shigella Agar 500g 7451A - m-TGE Broth 500g
7152B - Salmonella Shigella Agar 2kg 7451B - m-TGE Broth 2kg
7152C - Salmonella Shigella Agar 10kg 7451C - m-TGE Broth 10kg
7153A - Schaedler Agar 500g 7456A - Malt Agar 500g
7153B - Schaedler Agar 2kg 7456B - Malt Agar 2kg
7153C - Schaedler Agar 10kg 7456C - Malt Agar 10kg
7154A - Schaedler Broth 500g 7458A - Pseudomonas Cepacia Agar 500g
7154B - Schaedler Broth 2kg 7458B - Pseudomonas Cepacia Agar 2kg
7154C - Schaedler Broth 10kg 7458C - Pseudomonas Cepacia Agar 10kg
7155A - Selenite Broth - 500g 7465A - Lactalbumin Hydrolysate 500g
7155B - Selenite Broth - 2kg 7465B - Lactalbumin Hydrolysate - 2Kg
7155C - Selenite Broth - 10kg 7465C - Lactalbumin Hydrolysate 10kg
7156A - Simmons Citrate Agar 500g 7471A - Nutrient Gelatin 500g
7156B - Simmons Citrate Agar 2kg 7471B - Nutrient Gelatin 2kg
7156C - Simmons Citrate Agar 10kg 7471C - Nutrient Gelatin 10kg
7157A - Standard Methods Agar 500g 7485A - PPLO Broth w/o CV 500g
7157B - Standard Methods Agar 2kg 7485B - PPLO Broth w/o CV 2kg
7157C - Standard Methods Agar 10kg 7485C - PPLO Broth w/o CV 10kg
7160A - Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g 7488A - W-L Nutrient Medium - 500g
7160B - Thioglycollate Medium w/o Indicator 2kg 7488B - W-L Nutrient Medium - 2kg
7160C - Thioglycollate Medium w/o Indicator 10kg 7488C - W-L Nutrient Medium - 10kg
7161A - Todd Hewitt Broth 500g 7495A - Letheen Agar Base, Modified 500g
7161B - Todd Hewitt Broth 2kg 7495B - Letheen Agar Base, Modified 2kg
7161C - Todd Hewitt Broth 10kg 7495C - Letheen Agar Base, Modified 10kg
7162A - Triple Sugar Iron Agar 500g 7496A - Letheen Broth Base, Modifed - 500g
7162B - Triple Sugar Iron Agar 2kg 7496B - Letheen Broth Base, Modified - 2kg
7162C - Triple Sugar Iron Agar 10kg 7496C - Letheen Broth Base, Modified - 10kg
7163A - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g 7500A - Presence Absence Broth - 500g
7163B - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 2kg 7500B - Presence Absence Broth - 2kg
7163C - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 10kg 7500C - Presence Absence Broth - 10kg
7164A - Tryptic Soy Broth 500g 7502A - Fraser Broth Base 500g
7164B - Tryptic Soy Broth 2kg 7502B - Fraser Broth Base 2kg
7164C - Tryptic Soy Broth 10kg 7502C - Fraser Broth Base 10kg
7165A - Violet Red Bile Agar 500g 7506A - EC Medium, Modified 500g
7165B - Violet Red Bile Agar 2kg 7506B - EC Medium, Modified 2kg
7165C - Violet Red Bile Agar 10kg 7506C - EC Medium, Modified 10kg
7166A - XLD Agar 500g 7510A - Universal Preenrichment Broth - 500g
7166B - XLD Agar 2kg 7510B - Universal Preenrichment Broth - 2kg
7166C - XLD Agar 10kg 7510C - Universal Preenrichment Broth - 10kg
7173A - Littman Agar 500g 7511A - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g
7173B - Littman Agar 2kg 7511B - Rappaport Vassiliadis (MSRV) - 2kg
7173C - Littman Agar 10kg 7511C - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) - 10kg
7178A - Agar, Bacteriological 500g 7512A - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g
7178B - Agar, Bacteriological 2kg 7512B - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 2kg
7178C - Agar, Bacteriological 10kg 7512C - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 10kg
7179A - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 500g 7517A - XLT4 Agar - 500g
7179B - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 2kg 7517B - XLT4 Agar - 2kg
7179C - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 10kg 7517C - XLT4 Agar - 10kg
7180A - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Pep S) 500g 7520A - HC Agar Base - 500g
7180B - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Peptone S) 2Kg 7520B - HC Agar Base - 2kg
7180C - Pancreatic Digest of Soybean Meal (Pep S) 10KG 7520C - HC Agar Base - 10kg
7181A - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 500g 7525A - YM Agar 500g
7181B - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 2kg 7525B - YM Agar 2kg
7181C - Peptic Digest of Animal Tissue (PepA) 10kg 7525C - YM Agar 10kg
7182A - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 500g 7526A - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 500g
7182B - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 2kg 7526B - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 2kg
7182C - Pancreatic Digest of Gelatin (Pep G) 7526C - Campylobacter Enrichment Broth (Bolton's) - 10kg
7184A - Yeast Extract 500g 7527A - Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 500g
7184B - Yeast Extract 2kg 7527B - Campy Blood Free Select. Med (CCDA) 2kg
7184C - Yeast Extract 10kg 7527C - Campy Blood Free Select Med (CCDA) 10KG
7185A - MacConkey Broth - 500g 7531A - Fastidious Anaerobe Agar 500g
7185B - MacConkey Broth - 2kg 7531B - Fastidious Anaerobe Agar 2kg
7185C - MacConkey Broth - 10kg 7531C - Fastidious Anaerobe Agar 10kg
7186A - Deoxycholate Citrate Agar 500g 7532A - Potato Infusion Agar 500g
7186B - Deoxycholate Citrate Agar 2kg 7532B - Potato Infusion Agar 2kg
7186C - Deoxycholate Citrate Agar 10kg 7532C - Potato Infusion Agar 10kg
7187A - Tergitol Agar 500g 7543A - Lactobacilli MRS Agar 500g
7187B - Tergitol Agar 2kg 7543B - Lactobacilli MRS Agar 2kg
7187C - Tergitol Agar 10kg 7543C - Lactobaciili MRS Agar 10kg
7190A - M-Green Yeast and Fungi Broth 500g 7544A - m-Enterococcus Agar 500g
7190B - M-Green Yeast and Fungi Broth 2kg 7544B - m-Enterococcus Agar 2kg
7190C - M-Green Yeast and Fungi Broth 10kg 7544C - m-Enterococcus Agar 10kg
7191A - BIGGY Agar 500g 7558A - Agar, Select 500g
7191B - BIGGY Agar 2kg 7558B - Agar, Select 2kg
7191C - BIGGY Agar 10kg 7558C - Agar, Select 10kg
7195A - Hemoglobin Powder 500g 7562A - D/E Neutralizing Broth - 500g
7195B - Hemoglobin Powder 2kg 7562B - D/E Neutralizing Broth - 2kg
7195C - Hemoglobin Powder 10kg 7562C - D/E Neutralizing Broth - 10kg
7202A - Gelatin - 500g 7574A - Universal Beer Agar 500g
7202B - Gelatin - 2kg 7574B - Universal Beer Agar 2kg
7202C - Gelatin - 10kg 7574C - Universal Beer Agar 10kg
7203A - Dextrose (Glucose) 500g 7579A - Buffered Listeria Enrichment Broth 500g
7203B - Dextrose (Glucose) 2kg 7579B - Buffered Listeria Enrichment Broth 2kg
7203C - Dextrose (Glucose) 10kg 7579C - Buffered Listeria Enrichment Broth 10kg
7204A - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons 500g 7585A - Potato Dextrose Broth - 500g
7204B - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons - 2kg 7585B - Potato Dextrose Broth - 2kg
7204C - Sabouraud Dextrose Agar, Emmons - 10kg 7585C - Potato Dextrose Broth - 10kg
7205A - Fungisel Agar 500g 7586A - Charcoal Agar 500g
7205B - Fungisel Agar 2kg 7586B - Charcoal Agar 2kg
7205C - Fungisel Agar 10kg 7586C - Charcoal Agar 10kg
7206A - EC Medium 500g 7587A - Orange Serum Agar Base 500g
7206B - EC Medium 2kg 7587B - Orange Serum Agar Base 2kg
7206C - EC Medium 10kg 7587C - Orange Serum Agar Base 10kg
7207A - Vogel and Johnson Agar 500g 7591A - DRBC Agar 500g
7207B - Vogel and Johnson Agar 2kg 7591B - DRBC Agar 2kg
7207C - Vogel and Johnson 10kg 7591C - DRBC Agar 10kg
7210A - TCBS Agar 500g 7592A - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 500g
7210B - TCBS Agar 2kg 7592B - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 2kg
7210C - TCBS Agar 10kg 7592C - Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base - 10kg
7211A - Lysine Iron Agar 500g 7601A - A-1 Medium 500g
7211B - Lysine Iron Agar 2kg 7601B - A-1 Medium 2kg
7211C - Lysien Iron Agar 10kg 7601C - A-1 Medium 10kg
7213A - LB Agar, Miller - 500g 7603A - EE Broth Mossel 500g
7213B - LB Agar, Miller - 2Kg 7603B - EE Broth 2 kg
7213C - LB Agar, Miller - 10Kg 7603C - EE Broth - 10Kg
7216A - Oxbile (Oxgall) - 500g 7610A - KF Streptococcus Agar 500g
7216B - Oxbile (Oxgall) - 2kg 7610B - KF Streptococcus Agar 2kg
7216C - Oxbile (Oxgall) - 10kg 7610C - KF Streptococcus Agar 10kg
7218A - GN Broth (Hajna) - 500g 7617A - Sabouraud Dextrose Broth - 500G
7218B - GN Broth (Hajna) - 2kg 7617B - Sabouraud Dextrose Broth - 2KG
7218C - GN Broth (Hajna) - 10kg 7617C - Sabouraud Dextrose Broth - 10KG
7219A - TAT Broth - 500g 7619A - Agar, Technical 500g
7219B - TAT Broth - 2kg 7619B - Agar, Technical 2kg
7219C - TAT Broth - 10kg 7619C - Agar, Technical 10kg
7221A - SIM Medium - 500g 7626A - Fraser Broth 500g
7221B - SIM Medium - 2kg 7626B - Fraser Broth 2kg
7221C - SIM Medium - 10 kg 7626C - Fraser Broth 10kg
7222A - Cetrimide Agar 500g 7654A - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 500g
7222B - Cetrimide Agar 2 Kg 7654B - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 2kg
7222C - Cetrimide Agar 10kg 7654C - Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2 10kg
7226A - Urea Agar Base 500g 7655A - OGYE Agar Base 500g
7226B - Urea Agar Base 2kg 7655B - OGYE Agar Base 2kg
7226C - Urea Agar Base - 10kg 7655C - OGYE Agar Base 10kg
7228A - Beef Extract Powder 500g 7656A - Demi-Fraser Broth Base 500g
7228B - Beef Extract Powder 2kg 7656B - Demi-Fraser Broth Base 2kg
7228C - Beef Extract Powder 10kg 7656C - Demi-Fraser Broth Base 10kg
7229A - Casein, Acid Hydrolysate 500g 7658A - Maximum Recovery Diluent 500g
7229B - Casein, Acid Hydrolysate 2kg 7658B - Maximum Recovery Diluent-2Kg
7229C - Casein, Acid Hydrolysate 10kg 7658C - Maximum Recovery Diluent - 10 Kg
7230A - Bile Salts Mixture #3 - 500g 7664A - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 500g
7230B - Bile Salts Mixture #3 - 2kg 7664B - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 2kg
7230C - Bile Salts Mixture #3 - 10kg 7664C - Rose Bengal Chloramphenicol Agar 10kg
7231A - Lactose 500g 7669A - PALCAM Agar 500g
7231B - Lactose 2kg 7669B - PALCAM Agar 2kg
7231C - Lactose - 10Kg 7669C - PALCAM Agar
7232A - Wilkins-Chalgren Agar 500g 7670A - PALCAM Broth 500g
7232B - Wilkins-Chalgren Agar 2kg 7670B - PALCAM Broth 2kg
7232C - Wilkins-Chalgren Agar 10kg 7670C - PALCAM Broth 10kg
7233A - Wilkins-Chalgren Broth - 500g 7675A - Buffered Listeria Enrichmant Broth Base 500g
7233B - Wilkins-Chalgren Broth - 2kg 7675B - Buffered Listeria Enrichment Broth Base 2kg
7233C - Wilkins-Chalgren Broth - 10kg 7675C - Buffered Listeria Enrichment Broth Base 10kg
7234A - Lactobacillus Selective Agar Base 500g 7680A - Peptone S, Ultrafiltered 500g
7234B - Lactobacillus Selective Agar Base 2kg 7680B - Peptone S, Ultrafiltered 2kg
7234C - Lactobacillus Selective Agar Base 10kg 7680C - Peptone S, Ultrafiltered 10kg
7236A - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 500g 7688A - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 500 gm
7236B - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 2kg 7688B - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 2 kg
7236C - MacConkey Agar w/o Crystal Violet 10kg 7688C - Cetrimide Agar (Agar Medium N) - 10 kg
7237A - MR-VP Broth 500g 7689A - Casein Digest - 500gm
7237B - MR-VP Broth 2kg 7689B - Caein Digest - 2 Kg
7237C - MR-VP Broth 10kg 7689C - Casein Digest - 10Kg
7241A - Tetrathionate Broth Base 500g 7690A - m-HPC Agar-500g
7241B - Tetrathionate Broth Base 2kg 7690B - m-HPC Agar-2Kg
7241C - Tetrathionate Broth Base 10 Kg 7690C - m-HPC Agar - 10Kg
7242A - Tryptone Glucose Extract Agar 500g 7693A - Tryptose - 500 gm
7242B - Tryptone Glucose Extract Agar 2kg 7693B - Tryptose - 2 Kg
7242C - Tryptone Glucose Extract Agar 10kg 7693C - Tryptose - 10 kg
7244A - Middlebrook 7H11 Agar 500g 7694A - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 500gm
7244B - Middlebrook 7H11 Agar 2kg 7694B - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 2 Kg
7244C - Middlebrook 7H11 Agar 10kg 7694C - Tryptic Soy Broth, Modified with Novobiocin - 10Kg
7245A - Lowenstein-Jensen Medium 500g 7700A - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 500 gm
7245B - Lowenstein-Jensen Medium 2kg 7700B - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 2 kg
7245C - Lowenstein-Jensen Medium 10kg 7700C - EC Medium, Modified w/Novobiocin - 10 kg
7247A - Motility Test Agar - 500g 7703A - Milk Plate Count Agar - 500g
7247B - Motility Test Agar - 2kg 7703B - Milk Plate Count Agar - 2Kg
7247C - Motility Test Agar - 10kg 7703C - Milk Plate Count Agar-10Kg
7249A - Bile Esculin Agar 500g 7704A - DC Medium with BCIG 500g
7249B - Bile Esculin Agar 2kg 7704B - DC Medium with BCIG 2Kg
7249C - Bile Esculin Agar 10kg 7704C - DC Medium with BCIG 10Kg
7257A - Yersina Selective Agar - 500g 7705A - DE Neutralizing Broth with Tween-500g
7257B - Yersinia Selective Agar - 2kg 7705B - DE Neutralizing Broth with Tween-2Kg
7257C - Yersinia Selective Agar - 10kg 7705C - DE Neutralizing Broth with Tween-10Kg
7262A - Brain Heart Infusion Solids 500g 7707A - Yeast Extract Agar 500g
7262B - Brain Heart Infusion Solids 2kg 7707B - Yeast Extract Agar 2Kg
7262C - Brain Heart Infusion Solids 10kg 7707C - Yeast Extract Agar 10Kg
7265A - Dermatophyte Test Medium 500g 7708A - Terrific Broth, Modified - 500g
7265B - Dermatophyte Test Medium 2kg 7708B - Terrific Broth, Modifed -2KG
7265C - Dermatophyte Test Medium 10kg 7708C - Terrific Broth, Modifed - 10Kg
7266A - Blood Agar Base No. 2 - 500g 7710A - Letheen Agar with Tween - 500g
7266B - Blood Agar Base No. 2 - 2kg 7710B - Letheen Agar with Tween - 2Kg
7266C - Blood Agar Base No. 2 - 10kg 7710C - Letheen Agar with Tween - 10Kg
7268A - Blood Agar Base , Improved 500g 7712A - Letheen Broth with Tween, Modified - 500g
7268B - Blood Agar Base, Improved 2kg 7712B - Letheen Broth with Tween, Modified - 2Kg
7268C - Blood Agar Base, Improved 10kg 7712C - Letheen Broth with Tween, Modified - 10Kg
7277A - Mitis Salivarius Agar - 500g 7714A - Reinforced Clostridal Medium - 500gm
7277B - Mitis Salivarius Agar - 2kg 7714B - Reinforced Clostridal Medium - 2kg
7277C - Mitis Salivarius Agar - 10kg 7714C - Reinforced Clostridal Medium - 10kg
7278A - Tryptose Phosphate Broth 500g 7718A - Campy Cefex Agar - 500g
7278B - Tryptose Phosphate Broth 2kg 7718B - Campy Cefex Agar - 2Kg
7278C - Tryptose Phosphate Broth 10kg 7718C - Campy Cefex Agar - 10Kg
7279A - LB Broth, Miller - 500g 7723A - m-Endo Broth - 500g
7279B - LB Broth, Miller - 2Kg 7723B - m-Endo Broth - 2Kg
7279C - LB Broth, Miller - 10Kg 7723C - m-Endo Broth - 10Kg
7281A - 2xYT Medium - 500g 7724A - m-Endo Agar - 500g
7281B - 2xYT Medium - 2Kg 7724B - m-Endo Agar - 2Kg
7281C - 2xYT Medium - 10KG 7724C - m-Endo Agar - 10Kg
7282A - Tryptose Blood Agar Base 500g 7728A - BCYE Agar Base - 500g
7282B - Tryptose Blood Agar Base 2kg 7728B - BCYE Agar Base - 2Kg
7282C - Tryptose Blood Agar Base 10kg 7728C - BYCE Agar Base - 10Kg
7283A - Selenite Cystine Broth 500g 7729A - Acutone TSB - 500g
7283B - Selenite Cystine Broth 2kg 7729B - Acutone TSB - 2Kg
7283C - Selenite Cystine Broth 10kg 7729C - Acutone TSB - 10Kg
7286A - Nutrient Agar 1.5% - 500g 7730A - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth -500gm
7286B - Nutrient Agar 1.5% - 2kg 7730B - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth - 2Kg
7286C - Nutrient Agar 1.5% - 10kg 7730C - Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth - 10Kg
7289A - LB Agar, Lennox - 500g 7731A - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 500gm
7289B - LB Agar, Lennox - 2Kg 7731B - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 2 Kg
7289C - LB Agar, Lennox - 10Kg 7731C - TSB, Modified w/20mg Novobiocin & Acid Digest Casein - 10Kg
7290A - LB Broth, Lennox - 500g 7732A - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 500G
7290B - LB Broth, Lennox - 2kg 7732B - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 2 KG
7290C - LB Broth, Lennox - 10Kg 7732C - Buffered Sodium Chloride Peptone Solution pH 7.0 - 10 KG
7296A - M Broth 500g 7733A - Acutone Tryptose Phosphate Broth 500G
7296B - M Broth 2kg 7733B - Acutone Tryptose Phosphate Broth 2KG
7296C - M Broth 10kg 7733C - Acutone Tryptose Phosphate Broth 10 KG
7299A - Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 500g 7734A - Columbia Agar 500G
7299B - Brilliant Green Agar w/Syulfapyridine 2kg 7734B - Columbia Agar 2 KG
7299C - Brilliant Green Agar w/Sulfapyridine 10kg 7734C - Columbia Agar 10 KG
7300A - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 500g 7736A - Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 500G
7300B - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 2kg 7736B - Modfied Buffered Peptone Water With Pyruvate 2 KG
7300C - Lauryl Sulfate Broth w/ MUG 10kg 7736C - Modified Buffered Peptone Water With Pyruvate 10 KG
7302A - APT Agar 500g 7737A - NFL Aseptic Validation Medium 500G
7302B - APT Agar 2kg 7737B - NFL Aseptic Validation Medium 2KG
7302C - APT Agar 10kg 7737C - NFL Aseptic Validation Medium 10 KG
7306A - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 500g 7738A - PPLO Broth w/o CV-MIC 500G
7306B - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 2kg 7738B - PPLO Broth w/o CV-MIC 2KG
7306C - Sabouraud Dextrose Agar w/Chloram. 10kg 7738C - PPLO Broth w/o CV-MIC 10KG
7307A - Legionella Agar - 500g 7739A - TSB with Ferrous Sulfate 500G
7307B - Legionella Agar - 2Kg 7739B - TSB with Ferrous Sulfate 2KG
7307C - Legionella Agar - 10Kg 7739C - TSB with Ferrous Sulfate 10 KG
7309A - Mycological Agar 500g 7740A - Tetrathionate Broth Base, Hajna, 500 g
7309B - Mycological Agar 2kg 7740B - TT Broth, Hajna 2KG
7309C - Mycological Agar 10kg 7740C - TT Broth, Hajna 10KG
7310A - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 500g 7741A - MYP Agar Base 500G
7310B - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 2kg 7741B - MYP Agar Base 2KG
7310C - Brilliant Green Agar w/Sulfadiazine 10kg 7741C - MYP Agar Base 10KG
7315A - Azide Dextrose Broth - 500g 7742A - Acutone PPLO Broth w/o CV 500G
7315B - Azide Dextrose Broth - 2kg 7742B - Acutone PPLO Broth w/o CV 2KG
7315C - Azide Dextrose Broth - 10kg 7742C - Acutone PPLO Broth w/o CV 10KG
7320A - MacConkey Agar w/ Sorbitol - 500g 7743A - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 500G
7320B - MacConkey Agar w/Sorbitol - 2kg 7743B - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 2KG
7320C - MacConkey Agar w/Sorbitol - 10kg 7743C - TSB, Modified w/8 mg/LNovobiocin & ADC - 10KG
7324A - Lauryl Tryptose Broth 500g 9189A - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 500g
7324B - Lauryl Tryptose Broth 2kg 9189B - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C2) - 2Kg
7324C - Lauryl Tryptose Broth 10kg 9189C - Pancreatic Digest of Casein 2 (Pep C 2) - 10Kg
  9213A - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 500G
  9213B - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 2KG
  9213C - Papaic Digest of Soybean Meal 2 (Peptone S 2) 10KG


STT Tên hóa chất Mã số Qui cách  Nhà sản xuất   Neogen - Code 
1 Alkaline Peptone Water = Tryptone water + NaCl 1.01800.0500 500g/ hộp Merck 7365
2 Baird Patker Agar = BP 1.05406.0500 500g/ hộp Merck 7112
3 Blood agar (thạch máu) MI 001AP 10đĩa/hộp Nam khoa  
4 Brain heart broth = BHI 1.10493.0500 500g/ hộp Merck 7116
5 Brilla broth 1.05454.0500 500g/ hộp Merck 7119
6 Bromocresol Purpl 1.03025.0005 5g/lọ Merck  
7 Clostridium perfringens selective 1.00888.0001 16lọ/hộp Merck  
8 D(-)Mannitol  1.05982.0500 500g/ hộp Merck  
9 MANNITOL SALT AGAR   500g/ hộp   7143
10 D(+)-Galactose 1.04062.0050 50g/lọ Merck  
11 D(+)-Glucose = Dextrose (99,8%) 1.04074.1000 1000g/hộp Merck 7203
12 D(+)-Xylose 1.08689.0100 100g/hộp Merck  
13 DRBC Agar  1.00466.0500 500g/ hộp Merck 7591
14 E.C broth 1.10765.0500 500g/ hộp Merck 7206
15 EMB Agar 1.01347.0500 500g/ hộp Merck 7134
16 Esculine bile Agar 1.00072.0500 500g/ hộp Merck 7133
17 Fraser Listeria selective 1.10399.0001 16lọ/hộp Merck  
18 Fraser Listeria selective broth 1.10398.0500 500g/ hộp Merck 7626
19 Fraser listeria Selective Supplement 1.00093.0010 10 vials/hộp Merck 7980
20 Fraser listeria Ammonium Iron(III) Supplement 1.00092.0010 10 vials/hộp Merck 7984
21 Hektoen-Entero-Agar 1.11681.0500 500g/ hộp Merck 7138
22 L (+) Rhamnose  1.07361.0010 10g/chai Merck  
23 L –Arginine 1.01542.0100 100g/hộp Merck  
24 L –Lysine 1.05700.0100 100g/hộp Merck  
25 Lactose 1.07660.0250 250g/hộp Merck  
26 Lactose TTC Agar with Tergitol Ò7 1.07680.0500 500g/ hộp Merck 7187
27 Lauryl sulfat broth 1.10266.0500 500g/ hộp Merck 7142
28 Lis-agar Enrich supplement ISO 1.00439.0010 10lọ/hộp Merck  
29 Lis-agar supplement ISO 1.00432.0010 10 lọ/hộp Merck  
30 Listeria selective agar base (ISO 11290) , Chromocult = Aloa listreia selectivity agar 1.00427.0500 500g/ hộp Merck 7722
31 L-Orniyhinmonohydro 1.06906.0025 25g/hộp Merck  
32 Lysine Iron agar 1.11640.0500 500g/ hộp Merck 7211
33 Membrane-filter Enterococcus  1.05262.0500 500g/ hộp Merck 7544
34 MR-VP 1.05712.0500 500g/ hộp Merck 7237
35 NaCl 1.06404.1000 1000g/hộp Merck  
36 Palcam Selective 1.12122.0001 16 lọ/hộp Merck 7987
37 Pepton From Casein (Pancreatic) 1.02239.0500 500g/ hộp Merck 7179
38 Casein Digest Peptone   500g/ hộp Neogen 7689
39 Peptone C (PANCREATIC DIGEST OF CASEIN )   500g/ hộp Neogen 7179
40 Tryptone   500g/ hộp Neogen 7351
41 OXFORD LISTERIA selective AGAR BASE 1.07004.0500 500g/ hộp Merck 7428
42 Oxford Listeria Supplement, 5 mL 1.07006.0010 10 vails/hộp Merck 7986
43 Modified Oxford Listeria Supplement, 5 mL       7991
44 PALCAM Listeria-Selective agar (Base) 1.11755.0500 500g/ hộp Merck 7669
45 PALCAM Listeria Selective-Supplement  1.12122.0010  10 vails / Hộp Merck 7987
46 Peptone Water (Buffered) 1.07228.0500 500g/ hộp Merck 7418
47 Petrifilm Aerobic Count Plate 3M 6406 1000 test/thùng USA  
48 Phenol red broth base 1.10987.0500 500g/ hộp Merck 7148
49 Plate count Agar 1.05463.0500 500g/ hộp Merck 7157
50 Rappaport&Vassiliadis 1.07700.0500 500g/ hộp Merck 7730
51 Sim Medium Agar  1.05470.0500 500g/ hộp Merck 7221
52 Simmons Citrat 1.02501.0500 500g/ hộp Merck 7156
53 Sucrose 1.07687.0250 250g/hộp Merck  
54 TCBS Agar 1.10263.0500 500g/ hộp Merck 7210
55 Triptic Soy Agar 1.05458.0500 500g/ hộp Merck 7100
56 TSC Agar  1.11972.0500 500g/ hộp Merck 9188
57 Egg Yolk Emulsion 50% 1.03784.0001 10chai 100ml Merck 7982
58 Egg Yolk Tellurite 100%       7983
59 Egg Yolk Tellurite 20% 1.03785.0001 10chai 50ml Merck  
60 TSI Agar 1.03915.0500 500g/ hộp Merck 7162
61 Urea broth 1.08483.0500 500g/ hộp Merck  
62 Urea Agar Base   500g/hộp Neogen 7226
63 VRB Agar 1.01406.0500 500g/ hộp Merck 7165
64 VRBD Agar 1.10275.0500 500g/ hộp Merck 7425
65 XLD Agar 1.05287.0500 500g/ hộp Merck 7166
66 Yeast Extract 1.03753.0500 500g/ hộp Merck 7184
67 Anaerotest for microbiology 1.15112.0001 50 test/ lọ Merck  
68 Anaerocult A for microbiology 1.13829.0001 10 test/ hộp Merck  
69 Giotitti-cantoni broth 1.10675.0500 500g/ hộp Merck  
70 MacConkey Agar 1.05465.0500 500g/ hộp Merck 7185
71 GN-Enrichment broth 1.10756.0500 500g/ hộp Merck 7218
72 Dulcitol 1.05990.0050 50g/lọ Merck  
73 D(-) Sorbitol 1.07759.0100 100g/lọ Merck  
74 Purple broth base 211558 500g/ hộp BBL  
75 Salicin 1.07665.0025 25g/hộp Merck  
76 Novobiocin Sodium Salt N1628-1G 1g/lọ ANH SIGMA  
77 Novobiocin Supplement, 10 mL   10 Vials/hộp  Neogen  7985
78 Lactose broth 1.07661.0500 500g/ hộp Merck 7141
79 Chromocult Coliform Agar ES 1.00850.0500 500g/ hộp Merck  
80 MKTTn 1.05878.0500 500g/ hộp Merck 9221
81 Iodine 1.04761.0100 100g/ hộp Merck  
82 Bismus sulfit Agar 1.05418.0500 500g/ hộp Merck 7113
83 Raffinose 1.07549.0100 100g/ hộp Merck  
84 NA (nutrient agar) 1.05450.0500 500g/ hộp Merck 7145
85 Tryptone Bile Glucuronic Agar (TBX Agar) 1.16122.0500 500g/ hộp Merck 7692
86 TSB (Trypic Soy Broth) 1.05459.0500 500g/ hộp Merck 7164
87 Kovac's Regent 1.09293.0100 100ml/Chai Merck KO-122
88 Trypton soya yeast extract agar = TSYEA 1.00454.0500 500g/ hộp Merck 7398
89 BGA (BPLS agar) = Brillant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar 1.07232.0500 500g/ hộp Merck 7117
90 Tryptone water 1.10859.0500 500g/ hộp Merck 7365
91 Maximum recovery diluent (=salin pepton water) 1.12535.0500 500g/ hộp Merck 7658
92 Melibiose 1.12240.0025 25g/ hộp Merck  
93 3M PetrifilmTM Yeast&Mold Count Plate  MN 55144.1000 1000 test/thùng USA  
94 3M Petrifirm coliform, E.coli 6414 500 test/thùng USA  
95          
96 a- Napthol 106223 50g/chai Merck  
97 2,3,5 TTC 1.08380.0010 10g/lọ Merck  
98 Acit acetic 100% 1.00063.1000 1000ml/chai Merck  
99 BactidentÒCoagulase 113306 6 lọ/hộp Merck  
100 Bactident® Oxidase 1.13300.0001 50 test/hộp Merck  
101 DD14 0129 X3493A 50 test/hộp Oxoid  
102 DD15 0129 X3494B 50 test/hộp Oxoid  
103 Dung dịch trứng 1.03785.0001 10 lọ/hộp Merck  
104 Glycerol 1.04092.1000 1000ml/chai Merck  
105 Hydrogen peroxide 30% 107209 1000ml/chai Merck  
106 Iod 1.04761.0100 100g/hôp Merck  
107 Kalium Chlorid KCl 26764298 1000g/lọ Merck  
108 Kháng huyết thanh (đa giá + đơn giá Inaba+Ogawa) 224321 3ml/hộp Difco  
109 Salmonella O Antiserum Poly a-I 240993 3ml/lọ Difco  
110 Salmonella H Antiserum Poly a-z 224061 3ml/lọ Difco  
111 KOH 105033 1000g/hộp Merck  
112 Kovac’s 1.09293.0100 100ml/chai Merck  
113 Membrane filter 0,2mm A020H047A 100 test/hộp Japan  
114 Membrane filter 0,45mm A045H047W 100 test/hộp Japan  
115 Methyl red 106076 25g/chai Merck  
116 O.N.P.G 53822 50đĩa/hộp Bio-rad  
117 pH 1.09535.0001 100 test/hộp Merck  
118 pH 10.00 (250C) 1.09438.1000 1000ml/chai Merck  
119 pH 4.01   (250C) 1.09435.1000 1000ml/chai Merck  
120 pH 7.00   (250C) 1.09439.1000 1000ml/chai Merck  
121 Phenol red  1.07241.0005 5g/lọ Merck  
122 Sterikon bioindikator 1.10274.0001 15 ống/hộp Merck  
123 Paraffin 1.07160.1000 1000ml/chai Merck  
124 Kaliumtellurit Hydrat 105164 100g/lọ Merck  
125 Antiserum Salmonella Monovalent Vi 60951 3ml/lọ Bio-rad  
126 Antiserum Salmonella Monovalent MA 60451 3ml/lọ Bio-rad  
127 Minisart filter 0,2mm 17597-K 50cái / hộp Sartorius   
128          
129 DMSO 8.02912.1000   Merck  
130 Etyl acetat 9280-03 4000ml/chai Jt.Baker  
131 Acid HCL 37 % 1.00317.1000 1000ml/chai Merck  
132 K2HPO4 26931263 500g/chai Prolabo  
133 NaOH 1.06498.1000 1000g/hộp Merck  
134 n-Hexan 9309-03 4000ml/chai Jt.Baker  
135 2-Nitrobenzaldehyd (NBA) 8.22293.0025   Merck  
136 Nước cất H2O 4218-03 4000ml/chai Jt.Baker  
137 Kit Chloramphenicol 101008   TABP  
138 Kit Furazolidone (AOZ) 101024B   TABP  
139 Kit Furaltadone (AMOZ) 1020   TABP  
140 NaHCO3 1.063291000   Merck  
141 K2Cr2O7 1.02403.0080   Merck  
142 K2CrO4 1.04952.0250   Merck  
143 AgNO3 0.1N 1.09081.1000   Merck  
144 AgNO3 1.01512.0100   Merck  
145 Chuẩn Chloramphenicol C 11120000   Dr.Ehrenstorfer  
146 Chuẩn Furazolidone (AOZ) L 10209000AL   Dr.Ehrenstorfer  
147 Chuẩn Furaltadone (AMOZ) L 10206300AL   Dr.Ehrenstorfer  
148 Methanol 9093-68 4000ml/chai Jt.Baker  
149 Ethanol 8006-05 4000ml/chai Jt.Baker  
150 Methylen blue 1.15943.0025 25g/hộp Merck  
151 Phenolphtalein  1.07233.0025 25g/hộp Merck  
152 Potassium iodide  1.05043.0250 250g/hộp Merck  
153 Salicylic acid 8.18731.0100 100g/hộp Merck  
154 Sodium hydroxyde 1.09141.1000 1000ml/hộp Merck  
155 Sodiumthiosulfate  1.06516.1000 1000ml/hộp Merck  
156 Thymolphtalein  1.08175.0005 5g/hộp Merck  
157 Isooctane  1.04718.2500 2500ml/chai Merck